NOVINKY OD VÍLY

arr3JAK ZMĚŘIT OBVOD RUKYAby Vám náramek od nás co nejlépe seděl, je velmi důležité si správně změřit obvod ruky. Přikládáme... arr3ODESLÁNÍ BALÍČKŮBalíčky od nás odcházejí 2x týdně a to většinou úterý a čtvrtek Pokud se Vaše platba připíše v...

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

cena pro vás 125,00 Kč (5,00 €)
skladem
cena pro vás 145,00 Kč (5,80 €)
skladem
cena pro vás 280,00 Kč (11,20 €)
skladem

ZBOŽÍ V AKCI

cena pro vás 250,00 Kč (10,00 €)
skladem
cena pro vás 330,00 Kč (13,20 €)
skladem
cena pro vás 425,00 Kč (17,00 €)
skladem

 


Obch. podmínky
Obchodní podmínky

Souhlasem s obchodními podmínkami v objednávce dáváte souhlas se zasláním informací e-mailem jako např. dotazník spokojenosti zákazníků od Heureka.cz - naši zpětnou vazbu od Vás :)

Uživatel provedením objednávky nebo registrace souhlasí se zařazením svého kontaktu do newsletteru ze kterého se může dle vlastního uvážení odhlásit.

Obchodní podmínky jsou nesdílnou součástí všech objednávek a před uskutečněním objednání zboží je kupující (zákazník) povinen se s nimi seznámit a před odesláním objednávky odsouhlasit. Jsou platné pro nákup v internetovém obchodě "lecivasilamineralu". Tyto vymezují práva a povinnosti jak ze strany prodávajícího (dodavatele), tak ze strany kupujícího (zákazníka). Prodávajícím a provozovatelem tohoto e-shopu je Lucie Zábranová, Letiny 99, 336 01 Blovice, IČO 034 25 762. Další kontaktní údaje najdete v sekci "Kontakty". Předmět podnikání uvedený v ŽL – Výroba, obchod a služby. ŽL vystavený dne 1. 11. 2014 v Blovicích, č.j. MUBlov 12527/14/OŽÚ/Ruz.Objednávka

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Závazná objednávka potvrzená dodavatelem slouží jako uznání a uzavření kupní smlouvy podle těcho smluvních obchodních podmínek a zákazník souhlasí s obchodními podmínkami v okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření objednávky.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jeho úspěšného splnění a nelze ji poskytovat třetím nezúčastněným stranám.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k úspěšnému uzavření smlouvy jsou jasné z těchto obchodních podmínek, kde je vše srozumitelně popsáno.Povinnosti kupujícího

Zákazník je povinen poskytnout potřebné údaje ke zdárnému splnění objednávky dodavateli. Mezi ně patří:

  1. Osobní údaje - jméno, příjmení, e-mail, telefon

  2. Firemní údaje - název firmy, IČO, DIČ - pokud je plátcem DPH

  3. Dodací údaje - ulice a číslo popisné, město, PSČ

  4. Fakturační adresu (pokud je jiná, než adresa dodací)

  5. Všechny další údaje, které kupující považuje za nezbytné

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel prohlašuje, že postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. chrání osobní data objednatele před zneužitím a nikdy je neposkytuje 3. straně. Osobní data mohou být využita pouze poskytovatelem a to pro účely řádného fungování služby, přímé komunikace s objednatelem a pro statistického potřeby poskytovatele nebo pro dodání objednaného zboží nebo služeb.Možnosti objednávky

Objednávat zboží lze pouze takto:

  • prostřednictvím e-shopu - následně po uzavření a odeslání objednávky je kupujícímu objednávka potvrzena e-mailem

  • na telefonické a emailové objednávky nebudeme brát zřetel, děkujeme za pochopení.Zrušení objednávky

Zrušit celou objednávku nebo její části lze po předcházející dohodě na tel. č. 733 428 221 do 12 hod od odeslání závazné objednávky. Po uplynutí této lhůty nebo upravení objednávky podle přání zákazníka nebo odeslání objednávky není dodavatel povinen akceptovat tyto změny.

V případě, že objednávka byla již vyřízena a zabalena, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením zásilky. V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením a expedováním.

Provozovatel obchodu ,,lecivasilamineralu.cz“ firma Lucie Zábranová je oprávněn jednostranně zrušit elektronickou objednávku zejména v těchto případech:

  • vyprodání zboží na skladě

  • chybně zadaná cena u produktu

  • technický problém aplikace


Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy podle §53 odst. 7 obchod. z. V této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na adresu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy v případě uvedeném v §53 odst. 8, písm. c.

POZOR! Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nehradíme.

Cena, platba

Nabídkové ceny uvedené na stránkách http://www.lecivasilamineralu.cz jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího, nebo na dobírku. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a bude přiložena ke zboží v balíku nebo doručena e-mailem na adresu kupujícího. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení.

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje objednávku vyřídit v pracovní dny do 48 hodin od obdržení objednávky. Pokud se doba dodání změní (například z důvodu změny skladových zásob), bude kupující o této změně informován a zboží mu bude dodáno v termínu podle dohody.

Záruční lhůta, reklamace

Každou reklamaci je nutné oznámit na telefonním čísle 733 428 221. Dále je nutné provést fotodokumentaci předaného balíku a zboží v něm a to odeslat na emailovou adresu lecivekamenylu@gmail.com. Výrazně to ulehčí následný proces reklamace.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetím zboží kupujícím nebo konečným uživatelem. Záruční lhůta je dána obchodním zákoníkem. Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno do sídla firmy včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku a mělo by být zabaleno v originálním obalu.
Reklamaci zákazník uplatňuje u prodávajícího, který reklamaci vyřídí obvykle do 3 pracovních dnů, ve složitých případech maximálně do lhůty 30-ti dnů. Reklamace je obvykle vyřešena výměnou, opravou, vrácením peněz nebo slevou reklamovaného výrobku.

Reklamace se nevztahuje na zboží, které kupující poškodil sám nebo nevhodně použil.

Pokud došlo k poškození zboží během doručení, je adresát povinen zboží reklamovat u dodací pošty. Tam odnese balík s celým obsahem (poškozeným i nepoškozeným zbožím i s balícím materiálem) včetně krabice a dokladů. Veškeré náležitosti ohledně poškozeného zboží pak řeší s poštou, která zboží doručila.Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. 11. 2014.